พิธีแต่งงานที่ญี่ปุ่น

Posted on Updated on

                11

                พิธีแต่งงานในประเทศญี่ปุ่นเค้ามีความหลากหลายมากเลยค่ะ มีทั้งแบบลัทธิชินโต แบบศาสนาพุทธ แบบศาสนาคริสต์ หรือไม่มีพิธีการทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยสำหรับงานเลี้ยงก็จะมีทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกด้วย ซึ่งความหลากหลายนี้มีมากจนทำให้ดูเหมือนว่าประเทศญี่ปุ่นเองไม่มีพิธีการแต่งงานที่เป็นแบบเฉพาะของตนเองเลยหรือ เพราะแม้แต่พิธีแต่งงานแบบลัทธิชินโตที่ดูว่าน่าจะเป็นแบบประเพณีนิยมก็มีประวัติไม่ยาวนานนัก เพิ่งจะเริ่มมีในสมัยเมจิและแพร่หลายมา

เรื่อยๆ ค่ะ

แต่ดั้งเดิมนั้น การแต่งงานในญี่ปุ่นถือว่าเป็นการผูกพันกันระหว่างคนสองคน

อย่างไรก็ตามในสมัยศักดินาเมื่อมีการให้ความสำคัญต่อการผูกพันระหว่าง

ครอบครัวกับครอบครัวมากกว่าส่วนบุคคล เจ้าสาวจึงต้องเดินทางไปบ้านเจ้าบ่าว

เพื่อประกอบพิธีแต่งงานค่ะตามด้วยรูปแบบของการชุมนุมญาติพี่น้องที่จะจัดเลี้ยง

แสดงความยินดีซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลานาน พิธีแต่งงานในญี่ปุ่นจึงจัดขึ้นโดย

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องศาสนาและความเชื่อใดๆ เลยค่ะ

ปัจจุบันพิธีแต่งงานและงานเลี้ยงรับรองส่วนใหญ่จะจัดในโรงแรมและสถานที่

สำหรับจัดพิธีแต่งงานโดยเฉพาะ ในกรณีของการแต่งงานแบบลัทธิชินโตและ

แบบศาสนาพุทธจะมีเพียงญาติพี่น้องเท่านั้นที่เข้าร่วมพิธี ส่วนแขกที่ได้รับเชิญ

คนอื่นๆ จะมาร่วมในงานเลี้ยงฉลองซึ่งจัดขึ้นหลังจากนั้น

สำหรับพิธีแต่งงานแบบศาสนาคริสต์ซึ่งจัดตามโบสถ์หรือโบสถ์ใน

สังกัดของโรงแรมนั้นมิตรสหายสามารถเข้าร่วมได้จึงเป็นที่นิยมในระยะหลังๆ นี้

ในพิธีแต่งงานของชาวญี่ปุ่นนั้น เราจะเห็นเจ้าสาวทั้งในชุดแต่งงานกิโมโนสีขาวแบบประเพณีนิยมและชุดสีขาวแบบตะวันตก นั่นเป็นประเพณีของญี่ปุ่นที่เรียกว่า “อิโระนะโอะฌิ” แปลตามตัวอักษรหมายถึง การเปลี่ยนสี ในที่นี้จะหมายถึงการเปลี่ยนเสื้อผ้าของเจ้าสาวโดยประเพณีนี้มีที่มาจากการที่คนในสมัยโบราณจะสวม

เสื้อผ้าสีขาวซึ่งถือว่าเป็นสีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะพิธีการแต่งงานเท่านั้น และเมื่อเสร็จพิธีก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสีธรรมดาจึงเรียกการเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบนี้ว่าอิโระนะโอะฌิ สีขาวของชุดเจ้าสาวนั้นหมายถึง ความบริสุทธิ์ ยังไม่ได้ถูกย้อมเป็นสีใดๆ เลย และการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีอื่นๆ เมื่อเสร็จพิธี ก็หมายถึงว่าได้ย้อมเป็นสีของครอบครัวของเจ้าบ่าวแล้วดังนั้นอิโระนะโอะฌิ ควรทำเพียงครั้งเดียว แต่ในปัจจุบันนี้จากการที่เจ้าสาวต้องการสวมใส่เสื้อผ้าหลายๆ แบบ จึงทำให้อิโระนะโอะฌิกลายเป็นการแสดงแฟชั่นไปค่ะ

ขอขอบคุณ KaWaiiNe~~  ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

ที่มา Dek-d

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s